Chương trình Cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường

Năm 2017

Dự án cung cấp nước sạch xã Hương Nguyên, huyện A Lưới do tổ chức The Rotary tài trợ

https://youtu.be/8AfQVB7Rxpg

Năm 2016

Dự án cung cấp nước sạch ở Bản Phúc Lộc, xã Xuân Lộc tài trợ bởi tổ chức D.O.V.E Fund (đã hoàn thành)

https://youtu.be/h12y_–Bge0

Nhu cầu nước sạch ở xã Hương Nguyên, Huyện A Lưới

https://youtu.be/ogNKsOp4Fqo

Năm 2015

Dự án cung cấp nước sạch ở Bản Phúc Lộc

https://youtu.be/2guhg4hPT4g

Năm 2014

Dự án nước sạch ở Kênh Tác  tài trợ bởi Unilever Vietnam

https://youtu.be/LdpNEUR-kaA

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ qua email:

khanh.truong@heartsforhue.com

Comments are closed.