Chương trình cung cấp Đèn năng lượng mặt trời

Năm 2016

Cấp phát đèn năng lượng mặt trời tài trợ bởi DOVE Fund and Thomas Alva Edison Foundation

https://youtu.be/n7pQFTs5W1g

Hiệu quả đèn năng lượng mặt trời sau 3 năm triển khai – Tài trợ bởi DOVE Fund

https://youtu.be/od-sj7uQSj4

 2013

Cấp phát đèn năng lượng mặt trời tại A Lưới tài trợ  DOVE FUND tháng 8

https://youtu.be/r6oMy5cKh3c

SCấp phát đèn năng lượng mặt trời tài trợ bởi DOVE Fund tháng 1

https://youtu.be/r6oMy5cKh3c

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ qua email:

khanh.truong@heartsforhue.com

Hearts For Hue

Comments are closed.