Quang, Chuân, Hòa- Trẻ em sống tại phường Vỹ dạ rất vui mừng khi được tham gia chương trình phổ cập bơi lội tại Trung tâm Thể thao dưới nước tỉnh Thừa Thiên Huế vào tháng 8 năm 2012

Về chúng tôi

Quỹ Những Trái Tim Huế (H4H) là một tổ chức nhân đạo địa phương được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cấp giấy phép hoạt động số 1186/QĐ-UBND ngày 23 tháng 05 năm 2007.

Mục đích của tổ chức là cải thiện đời sống của các đối tượng có hòan cảnh khó khăn thông qua các chương trình dài hạn và có tính bền vững như Tín dụng, Phát Triển cộng đồng và cứu trợ thiên tai.