Quang, Chuân, Hòa- Trẻ em sống tại phường Vỹ dạ rất vui mừng khi được tham gia chương trình phổ cập bơi lội tại Trung tâm Thể thao dưới nước tỉnh Thừa Thiên Huế vào tháng 8 năm 2012