Chị Tuyến, thành viên hội phụ nữ phường Vỹ dạ, gia đình rất khó khăn. Sau khi tham gia chương trình, chị đã mở quán bán bánh mì, có thu nhập ổn định góp phần cải thiện cuộc sống.