Chào mừng đến với Quỹ Những Trái Tim Huế

Quỹ Những Trái Tim Huế (H4H) là một tổ chức nhân đạo địa phương được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cấp giấy phép hoạt động số 1186/QĐ-UBND ngày 23 tháng 05 năm 2007. Mục đích của tổ chức là cải thiện đời sống của các đối tượng có hòan cảnh khó khăn thông qua các chương trình Tín dụng, Phát triển cộng đồng và Cứu trợ nhân đạo.Năm 2014, Quỹ đã được bình chọn là tổ chức NGO thực hiện tốt minh bạch giải trình và huy động nguồn do Trung tâm Nghiên cứu Quản lý và Phát triển Bền vững (MSD) phối hợp cùng Tổ chức Liên minh Nguồn lực (Resource Alliance) tổ chức và chương trình được tài trợ bởi Quỹ Rockefeller (Rockefeller Foundation) và Cơ quan viện trợ AiLen (Irish Aid).Vui lòng nhấp vào đây để xem hồ sơ của tổ chức